مولتی میدیا

آیا می خواهید اطلاعات زیادی از جمله چندین ویدیو، فایل های صوتی برنامه و ایدههای تان، برای ارئه و معرفی در حوزه کاری خود استفاده کنید؟ برای نمونه اگر شما در حوزه بسته بندی فعالیت می کنید و در یک نمایشگاه حضور دارید به دلیل محدودیت های اینترنت نمی شود حجم زیادی از اطلاعات را به مخاطبین ارائه داد، ولی ما برای این محدودیت نیز راه کاری داریم، با یک سی دی یا دی وی دی شامل اتوران و انمیشن های جذاب برای مخاطب حاوی ویدیو، صدا، کتاب، کاتالوگ و هر آنچه می خواهید، فارغ از محدودیت های اینترنت در یک دیسک با طراحی آراسته لوگو و نوشته های مورد نظر شما بر روی آن!